Kerkradio

Langdurige zieken en bejaarden die niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken, kunnen een aanvraag voor kerkradio indienen bij de diaconie. Er wordt dan ook gezorgd dat zij elke kerkdienst kunnen volgen via een luisterkastje dat beschikbaar wordt gesteld. Het is ook mogelijk om via dit luisterkastje de laatste 5 diensten weer op te roepen om deze nogmaals te beluisteren.
In elke 1e week van het kwartaal worden de kerkradiobusjes opgehaald.