Home

Hervormde gemeente Babyloniënbroek

Van harte welkom

Dit is de website van de hervormde gemeente te Babyloniënbroek en Hill.  Iedere zondag staat de kerkdeur twee keer open en wordt de klok geluid. U bent hartelijk welkom in onze diensten die gewoonlijk om 09.30 en 18.30 uur aanvangen. Daarnaast hebben we ook speciale diensten om feestdagen e.d. te gedenken. Op deze website vindt u alle informatie over onze gemeente en onze erediensten.

De avonddiensten zijn i.v.m. de coronamaatregelen vervroegd naar een aanvangstijd van 15:30. Voor alle diensten is reserveren verplicht via reserveren@     

kerkbabylonienbroek.nl

Voor het meekijken van de diensten via youtube klik hier. 

Voor de liturgie van de diensten klik hier .