Home

Hervormde gemeente Babyloniënbroek

Van harte welkom

Dit is de website van de hervormde gemeente te Babyloniënbroek en Hill.  Iedere zondag staat de kerkdeur twee keer open en wordt de klok geluid. U bent hartelijk welkom in onze diensten die gewoonlijk om 09.30 en 18.30 uur aanvangen. Daarnaast hebben we ook speciale diensten om feestdagen e.d. te gedenken. Op deze website vindt u alle informatie over onze gemeente en onze erediensten.

I.v.m. de coronacrisis zullen er tot 28 april geen kerkdiensten zijn waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Wel worden er zondags om 9:30 en 18:30 diensten gehouden, onder leiding van een voorganger, de kerkenraad en één organist, deze diensten worden digitaal uitzonden via kerkdienstgemist.nl, Klik hier , 

U vindt de liturgie voor de ochtend- en avonddienst door hier te klikken.