Belijdeniscatechisatie

Ben je/ bent u een vriend van Jezus? Wil je dit zijn? Je bent nooit te oud of te jong om belijdenis te doen van je geloof. Van je geloof in God. Hij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Misschien is juist in de achterliggende tijd wel bij u of jou het verlangen ontstaan om belijdenis te doen. Dat God tot u of jou gesproken heeft en dat u door Hem bent geraakt. En nu is er bij u of jou dat verlangen om werkelijk Gods naam te belijden in het midden van de gemeente. Geef u zelf op en stel het niet langer uit. Kies heden!

Als er meerder personen zich opgeven hopen we een groep(je) te vormen en door middel van onderling overleg een avond te kiezen, dat we bij elkaar komen.

Dit jaar 2022-2023 hebben we een belijdenisgroepje kunnen vormen. Wilt u hier nog bij aansluiten, neem contact op met Martijn Blankers.