Belijdeniscatechisatie

Belijdenis doen? Belijden is doen.

Misschien denk je er weleens aan. Belijdenis doen, maar is het er nog nooit van gekomen. Of er gaat een verlangen van je uit naar meer diepgang en kennis rondom de zaken die met ons geloof te maken hebben. Ik nodig je uit om je op te geven voor de belijdeniscatechese. Samen gaan we dan op weg en hopen meer te leren, maar bovenal mag het gebed zijn, dat je relatie met de Heere Jezus verdiept mag worden en als je er dan aan toe bent om te belijden in het openbaar dat je Hem als je verlosser ziet.

Als er meerdere mensen zich opgegeven hopen we een groep te vormen en door middel van onderling overleg een avond te kiezen, dat we bij elkaar komen.