Zendingscommissie

Zendingscommissie

De zendingscommissie werkt vanuit de gemeente om een zendings-opdracht vorm te geven.

Vanaf september 2017 steunen wij als zendingscommissie de stichting ‘Embrace’in Burundi, in Nederland bekend als ‘Shout for Joy’.

Het is een stichting die sinds is opgericht in Burundi. Marieke van der Leeden woont sinds 2009 in Burundi. Ze heeft sinds die tijd veel contacten met straat- en weeskinderen. Ze probeert te helpen waar nodig. Ze deelt brood uit, zorgt voor medische begeleiding indien nodig. Ze wil zich graag richten op het helpen van (vooral) meisjes en gehandicapten. Ze heeft de beschikbaarheid over een ruimte waar ze 20 kinderen kan opvangen en begeleiden. Samen met een aantal mensen van de plaatselijke kerk heeft ze de stichting Embrace opgericht. Hun eerste prioriteit is dat de kinderen naar school gaan, zorgen voor maaltijden en medische zorg. En wil na schooltijd ook activiteiten gaan doen met de jongeren, bv iets bakken en verkopen, zodat ze financieel wat terug verdienen. Maar is daarbuiten ook afhankelijk van de steun vanuit Nederland. We hebben Marieke (samen met de diaconie) persoonlijk ontmoet toen ze voor een paar weken in Nederland was. Ze heeft ons kunnen overtuigen van de nodige nood die daar is. Burundi is het armste Afrikaanse land. Dus gaat de opbrengst van de acties ook dit jaar naar de stichting “Embrace”, wat betekent omarmen. Ze wil de jongeren omarmen met haar liefde maar ook met de liefde van God. Dat ze zich veilig mogen voelen op de deze plek.

Op de website http://www.shoutforjoy.nl staat meer informatie over het project.