Zendingscommissie

Zendingscommissie

 

Voor de zendingscommissie zijn geen aanmeldingen gekomen . Er zit  niets anders op dan deze commissie op te heffen. Dit is natuurlijk heel jammer. Zijn er mensen zijn die toch weer ideeën hebben om de commissie nieuw leven in te blazen dan zou dat natuurlijk heel fijn zijn.

De afgelopen jaren zijn er toch leuke acties geweest voor verschillende projecten. Wij denken dan aan het project:

– ‘Movu Moldova’ van Jan Anton van de Mooren

– ‘Shout for joy’ van Marieke van der Leeden in Burundi

–  Dorcas Voedselactie.

Voor de tussenliggende periode is er met de commissie speciale diensten ‘Hoor ons loflied’ en de jeugdclubs ‘de Bouwsteen’ en ‘de Brug’een alternatief bedacht.

De commissie speciale diensten zal jaarlijks een doel uitzoeken. Voor dit doel zal er dan gecollecteerd worden op het dorpskerstfeest. De jeugdclubs zullen proberen jaarlijks een actie te houden (bv lege flessen actie) ook de opbrengst hiervan zal dan ten goede komen aan dit

Als er mensen zijn die hierover nog vragen hebben, die kunnen terecht bij de kerkenraad.