Sacramenten

Avondmaalsviering

Vier keer per jaar komt de gemeente bijeen om het sacrament van het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor zijn de volgende zondagen vastgesteld:

  • 17 december 2023
  • 17 maart 2024
  • 16 juni 2024
  • 15 september 2024

Bij de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij het sterven en de opstanding van onze Heiland Jezus Christus. Hij heeft Zijn leven gegeven voor onze zonden en Hij heeft Zijn bloed gestort om ons te reinigen. De tekenen van brood en wijn, die heenwijzen naar Zijn lichaam en bloed, worden ons aangereikt in Zijn Naam. Geef u over aan Hem die uw Redder wil zijn.

Laat deze bemoediging en versterking dan niet aan u voorbijgaan.

Hij roept: “Komt, want alle dingen zijn gereed!”

De zondag voorafgaande aan de viering is er in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

De avonddienst van de Avondmaalzondag zelf staat in het teken van de dankzegging voor de viering van dit sacrament.

Deze drie diensten vormen één geheel en al worden ze in onze gemeente vaak geleid door verschillende voorgangers, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bediening Heilige Doop

De kerkenraad heeft geen data gereserveerd voor de bediening van de Heilige Doop. Nu onze kerkelijk werker de bevoegdheid heeft om te mogen dopen, wordt er in samenspraak met de doopouders op maat gemaakte afspraken gemaakt.