Sacramenten

Avondmaalsviering

 

Vier keer per jaar komt de gemeente bijeen om het sacrament van het Heilig Avondmaal te vieren.

De komende periode zijn hiervoor de volgende zondagen vastgesteld:

  • 19 december 2021
  • 20 maart 2022
  • 19 juni 2022
  • 18 september 2022

Bij de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij het sterven en de opstanding van onze Heiland Jezus Christus. Hij heeft Zijn leven gegeven voor onze zonden en Hij heeft Zijn bloed gestort om ons te reinigen. De tekenen van brood en wijn, die heenwijzen naar Zijn lichaam en bloed, worden ons aangereikt in Zijn Naam. Geef u over aan Hem die uw Redder wil zijn.

Laat deze bemoediging en versterking dan niet aan u voorbijgaan. Hij roept: “Komt, want alle dingen zijn gereed!”

De zondag voorafgaande aan de viering is er in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

De avonddienst van de Avondmaalzondag zelf staat in het teken van de dankzegging voor de viering van dit sacrament.

Deze drie diensten vormen één geheel en al worden ze in onze gemeente vaak geleid door verschillende voorgangers, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bediening Heilige Doop

De kerkenraad heeft geen data gereserveerd voor de bediening van de Heilige Doop. Dit zolang de regelgeving rondom Corona van kracht is. In samenspraak met de doopouders worden op maat gemaakte afspraak gemaakt.