Kerkenraad

De kerkenraad komt ongeveer eenmaal per zes weken bijeen. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur. Heeft u zaken die dringend een bespreking van de kerkenraad vragen, dan kunt u dit altijd bij kwijt. Er is gelegenheid tot een gesprek, een half uur voor de aanvang van de vergadering. De data van de vergadering worden vermeld in ‘De Voetius’. Bovendien is er op diezelfde avond van 19.00 – 19.30 uur ook gelegenheid tot het kopen van collectebonnen.