Jeugddiensten

Commissie speciale diensten ‘ Hoor ons loflied’

 

De commissie “Hoor ons loflied” houdt zich ter ondersteuning van de kerkenraad bezig met het organiseren van speciale diensten binnen onze gemeente zoals jeugddiensten, de jaarlijkse tentdienst en de openings- en afsluitingsdiensten van het winterwerk.

Jong en oud IEDEREEN is van harte welkom in deze diensten om zo met elkaar een waardevolle invulling aan de diensten te geven en het Evangelie aan elkaar over te brengen vanuit een hart vol liefde!

Data van diensten:

15 november 2020 – Jeugddienst

De overdenking wordt ons aangereikt door Ds. Lucias de Haan uit Genderen

De band Kingdom uit Hardinxveld-Giessendam zal de muzikale omlijsting verzorgen.

25 december 2020  – Dorpskerstfeest

Vanwege de Corona maatregelen wordt er nog bekeken hoe dit feest vorm gaat krijgen.

28 maart 2021 – Jeugddienst

Christian Verwoerd zal deze dienst met ons zingen en overdenken.

Tentdienst

Met dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen jaren dat wij de tentdienst hebben mogen organiseren, maar nog meer voor uw en jouw aanwezigheid. Dank daarvoor!

Op zondag 31 juni 2021 mogen wij opnieuw de afsluiting van de feestweek met een tentdienst verzorgen. Wees welkom!

De voorbereidingen voor het inhoud geven aan deze diensten zijn ook in volle gang.