Jeugddiensten

Commissie speciale diensten ‘ Hoor ons loflied’

De commissie “Hoor ons loflied” houdt zich ter ondersteuning van de kerkenraad bezig met het organiseren van speciale diensten binnen onze gemeente zoals jeugddiensten, de jaarlijkse tentdienst en de openings- en afsluitingsdiensten van het winterwerk.

Jong en oud IEDEREEN is van harte welkom in deze diensten om zo met elkaar een waardevolle invulling aan de diensten te geven en het Evangelie aan elkaar over te brengen vanuit een hart vol liefde!

Data van diensten:

17 november 2019 – Jeugddienst

De overdenking wordt ons aangereikt door onze kerkelijk werker Martijn Blankers.

Brand New uit Wijk en Aalburg zal de muzikale omlijsting verzorgen.

25 december 2019  – Dorpskerstfeest

Op 1e Kerstdag ’vieren we s avonds om 18.00 uur het Dorpskerstfeest in onze kerkgebouw.

Na de vele enthousiaste reacties vorig jaar van zowel de zangers, de muzikanten de dirigent en de toehoorders, willen we opnieuw een gelegenheidskoor samenstellen. Hoe dit dit jaar vorm gaat krijgen is niet helemaal duidelijk u en jij worden hierover later geïnformeerd

Iedereen van jong tot oud is van harte welkom.

Bespeel je een muziekinstrument en wil je met de muzikanten meespelen wij zouden het heel fijn vinden als je er ook bij bent!

De repetities zijn D.V. gepland op zondagen om 11.00 uur ’s ochtends.

22 maart 2020

In deze dienst zal domineee M.M.J. Verheul uit Schoonhoven voorgaan.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door gelegenheidsband van Babyloniënbroek.

Tentdienst

Met dankbaarheid kijken wij terug op de afgelopen jaren dat wij de tentdienst hebben mogen organiseren, maar nog meer voor uw en jouw aanwezigheid. Dank daarvoor!

Op zondag 14 juni 2020 mogen wij opnieuw de afsluiting van de feestweek met een tentdienst verzorgen. Wees welkom!

De voorbereidingen voor het inhoud geven aan deze diensten zijn ook in volle gang.