Pastoraat

Zoals ik ( M.N. Blankers) het afgelopen jaar een aantal keer aangeven heb, schroom niet om zelf contact op te nemen als er behoefte is aan bezoek. Het is één telefoontje of mij aanspreken en we voorkomen dat ik niet op tijd kom en u bent ermee geholpen, doordat ik het weet en u een bezoek kan brengen, niet vergeten!

Ziekenbezoek

Indien er sprake is van ziekte of opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit te melden bij de kerkelijk werker de heer  M.N. Blankers, via het contactformulier op de site.

Verder worden door hem de ouderen van 70 jaar en ouder bezocht, maar ook alle andere gemeenteleden bij problemen of ziekte.

Als u geloofs- of levensvragen heeft of als er zorgen zijn, willen wij hier graag van in kennis gesteld worden, zodat wij met u mee kunnen leven en in overleg voorbede doen. Ook is er de mogelijkheid om voorbede te vragen. Geef uw voorbede door aan een van de kerkenraadsleden of laat een briefje achter in de collecte zak.

 

Huisbezoek

Het reguliere bezoekwerk van de ouderlingen omvat de gehele gemeente en gewoonlijk doen zij dat op afspraak. Het zou fijn zijn als bij dit bezoek, zoveel als mogelijk is, het gehele gezin aanwezig is. De kerkenraad werker hoopt op goede ontmoetingen rond het Woord en bidden om verbondenheid met God en met elkaar.

 

Bijzondere diensten

Voor bijzondere diensten zoals huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met een van de ouderlingen/kerkrentmeesters en onze kerkelijk werker.

 

Voorbede

Iedereen kan en mag voorbede aanvragen voor situaties die hij of zij noodzakelijk acht.

Deze voorbede worden dan in de eredienst op zondag gedaan.

U kunt uw voorbede inleveren bij uw wijkouderling , bij dhr Blankers of op een briefje schrijven en deze in de collectezak van de diaconie doen.