Pastoraat

Martijn Blankers is de kerkelijk werker van de gemeente. Verkeert u nu in een bijzonder situatie of in een crisissituatie, dan kunt u contact met hem opnemen en zal hij crisispastoraat verlenen.

Zoals ik (Martijn Blankers) de afgelopen jaren al een aantal keer aangegeven heb, schroom niet om zelf contact op te nemen als er behoefte is aan bezoek. Het is één appje/telefoontje of mij aanspreken en we voorkomen dat ik niet op tijd kom en u bent ermee geholpen, doordat ik het weet en u een bezoek kan brengen, niet vergeten, ook aankomend seizoen niet!

Ziekte

Indien er sprake is van ziekte of opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit te melden bij de kerkelijk werker, Martijn Blankers. Hij zal, zo mogelijk, u bezoeken. Wilt u ook zo spoedig mogelijk doorgeven wanneer u het ziekenhuis weer kunt of hebt verlaten.

Als u geloofs- of levensvragen heeft of als er zorgen zijn, willen wij hier graag van op de hoogte worden gesteld, zodat wij met u mee kunnen leven en in overleg voorbede kunnen doen.

Huisbezoek

Het reguliere bezoekwerk van de ouderlingen omvat de gehele gemeente en gewoonlijk doen zij dat zo veel mogelijk op afspraak. Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk bezoeken af te leggen, echter, het is niet altijd mogelijk om overal tijdig een bezoekje te brengen. Wij kunnen begrijpen dat er door omstandigheden behoefte is aan een goed en verdiepend gesprek. Schroom dan niet om zelf contact te zoeken en een afspraak te maken met de des betreffende wijkouderling.

Wij vinden het belangrijk om in contact te blijven met alle leden van de gemeente en te delen in uw zorgen en noden, maar ook in de blijde dingen van het leven. Wij willen dat graag doen in een open gesprek.

 

Bijzondere diensten

Voor bijzondere diensten zoals huwelijksinzegeningen en uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met een van de ouderlingen/kerkrentmeesters en onze kerkelijk werker.

Voorbede

Iedereen kan en mag voorbede aanvragen voor situaties die hij of zij noodzakelijk acht.

Deze voorbede worden dan in de eredienst op zondag gedaan.

U kunt uw voorbede inleveren bij uw wijkouderling , bij dhr. Blankers of op een briefje schrijven en deze in de collectezak van de diaconie doen.