College van kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters zijn naast hun ambt als ouderling in het bijzonder belast met zaken rondom de kerkelijke gebouwen, de kerkelijke begraafplaats en de verzorging van de financiën, de kerkelijke bijdrage en de inning van het Solidariteitsfonds enz.

Voor bijzondere diensten zoals huwelijksbevestiging en inzegening en uitvaartdiensten kunt u contact via het contactformulier.

Bijdragen kunt u overmaken naar het college van kerkrentmeesters door storting op bankrekeningnummer: IBAN NL71RABO 0341512400  t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente van Babyloniënbroek en Hill te Babyloniënbroek.