De Korenschoof

Het bijgebouw van de kerk ‘De Korenschoof’ wordt frequent gebruikt voor kerkelijke vergaderingen en door de jeugdclubs.

Het is mogelijk ‘De Korenschoof’ te huren voor het houden van verjaardagen, kleine partijen en vergaderingen. Hiervoor geldt wel dat de gewenste activiteit passend is in een kerkelijk gebouw.

Reglement:

  • alle afspraken worden gemaakt met de beheerder;
  • drankmisbruik en geluidsoverlast zijn niet toegestaan;
  • de zaal dient, na gebruik, schoon te worden opgeleverd, bij in gebreke blijven daarvan wordt er € 15,= per uur in rekening gebracht;
  • huurprijs € 40,= per dag;
  • huur beamer € 10,= per dag.
  • Gebruik voor begrafenis heeft altijd voorrang

Er hangt in ‘De Korenschoof’ een beamer. Om deze aan te sturen is een laptop nodig. De kerkenraad heeft besloten om een vaste laptop aan de beamer te koppelen die iedereen mag gebruiken om beelden te laten zien op de beamer.

Koster/beheerder ‘De Korenschoof’: Dries en Hennie van Straten,

Het wekelijks schoonmaken van “De Korenschoof” wordt gedaan door vrijwilligers. Jaarlijks wordt hiervoor een overzicht gemaakt (zie bijlage achterin). Er wordt gezocht naar uitbreiding van dit team. Wij zouden het fijn vinden wanneer u/jij zich aanmeldt.

Het is vanzelfsprekend dat alle verenigingen na gebruik van de zalen deze opgeruimd en bezemschoon achterlaten.