Bakkerij en weeshuis project Burundi.

Bakkerij en weeshuis project Burundi.  

n de vorige kerkgids schreven we dat er in augustus 2022 was gestart met bouw van de Inuka bakery en dat dit ongeveer 4 maanden zou duren. Maar…

het is en blijft Afrika, dus het is niet gelukt. Wij vonden het zelf ook al heel kort en dit is ook uitgekomen. Er waren nog al wat problemen met de aannemer en nadat Hans in december nog naar Tanzania was geweest en orde op zaken had gesteld ging het een stuk beter. De container met de machines is in januari ook aangekomen. En op dit moment (sept 2023) is echt de afbouwfase bezig, zie Foto 1:

Foto 1 – in afbouwfase.

 

Als het gebouw klaar is kan het naai atelier alvast gaan starten en ook de workshop voor de souvenirs kan dan al beginnen. Wij hopen zelf eind september weer naar Tanzania af te reizen om de machines te installeren en de laatste controles uit te voeren. En misschien wel even kort proefdraaien.

Daarna hebben ze nog even tijd om op en aanmerkingen goed uit te voeren zodat we eind november de start van het bakkerij project kunnen gaan maken. De mensen in Tanzania en wij kijken hier dan ook erg naar uit. Inmiddels is het zes jaar geleden dat we voor het eerst in Tanzania waren om te onderzoeken naar de mogelijkheden voor een bakkerij met mensen met een beperking.

Wij zijn dan ook dankbaar voor alle steun die we de afgelopen jaren mochten ontvangen, in welke vorm dan ook. Heel hartelijk dank hiervoor.

Zonder die steun was het zeker niet gelukt. Laten we daarom bidden dat wij  en de mensen in Tanzania de komende tijd, wanneer het gebouw af is – zie Foto 2 –  het project een goede start kunnen geven. En dat er zo ook weer veel mensen geholpen kunnen worden in welke zin dan ook.

Foto 2 – zo moet het worden.

 

Een bijdrage of gift is altijd welkom. Het bankrekeningnummer van Brood voor weeskinderen is: NL38 RABO 128 9899 71 o.v.v. gift bakkerijproject Tanzania.

Zie ook: www.broodvoorweeskinderen.nl of www.inukabakery.org