Bakkerij en weeshuis project Burundi.

Bakkerij en weeshuis project Burundi.  

Op moment van dit schrijven zijn we volop bezig met de fondsenwerving voor het Inuka Dutch bakery project in Dar es Salaam, Tanzania. Het afgelopen jaar hebben we vanwege de corona onze projecten in Burundi en Tanzania niet kunnen bezoeken.

Maar de voorbereidingen voor het bakkerij project in Tanzania zijn wel in volle gang. Zodra het mogelijk is willen we in het najaar afreizen naar Tanzania en proberen een begin te maken met de bouw van de bakkerij. Als dat gelukt is, kunnen we de container met machines verschepen zodat we proberen om medio 2022 met kunnen starten met het opleiden van de bakkers en de verkoop kunnen gaan starten.

Maar er is nog wel wat financiële hulp nodig, en dat blijft altijd een hele uitdaging. Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de steun die we iedere keer weer krijgen.

Als u nog info wilt, dan horen wij het graag.

Een bijdrage of gift is altijd welkom. Het bankrekeningnummer is NL38RABO 128 9899 71 o.v.v. gift Bakkerij project Tanzania.

Zie ook: www.broodvoorweeskinderen.nl of www.inukabakery.org