Bakkerij en weeshuis project Burundi.

Bakkerij en weeshuis project Burundi.  

In de vorige stukje wat op deze website stond schreven we dat de fondsenwerving voor het Inuka Dutch Bakerky project in Tanzania in volle gang was. Het was spannend of wij de begroting voor de bouw van de bakkerij kloppend konden krijgen. En…dit is gelukt, ook met uw of jouw bijdrage.

De bouwkosten zijn in Tanzania net als in Nederland ook weer gestegen. Maar de afgelopen maanden hebben wij, en onze mensen in Tanzania ook niet stil gezeten. Er is een aannemer gevonden en de contracten zijn getekend. Op moment van dit schrijven is het de bedoeling dat er half augustus 2022 gestart is met de bouw. Deze zal ongeveer 4 maanden duren. In oktober hopen we zelf weer naar Tanzania te gaan om te kijken of alles goed verloopt en om de bouw verder aan te sturen waar nodig. Ook de container zal dit najaar dan toch verstuurd gaan worden, zodat we hopen dat we begin 2023 de eerste broden uit de oven kunnen halen.

Financiële hulp blijft op dit moment nog zeker nodig. Ook voor het versturen van de container. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun doe wij iedere keer weer krijgen.

Als u nog info wilt, dan horen wij dit natuurlijk graag.

Een bijdrage of gift is altijd welkom. Het bankrekeningnummer van Brood voor weeskinderen is: NL38 RABO 128 9899 71 o.v.v. gift bakkerijproject Tanzania.

Zie ook: www.broodvoorweeskinderen.nl of www.inukabakery.org