Kindernevendienst

Vanaf oktober is er weer om de week kindernevendienst.

De kindernevendienst start voor alle kinderen (boven- en onderbouw) om
9.30 uur in ‘De Korenschoof’. Er is dan tijd om met elkaar te zingen, naar
het verhaal te luisteren, na te praten over het verhaal onder het maken van
een knutselwerkje of puzzel. Na de woordverkondiging worden de kinderen
door de ouderling van dienst opgehaald om met de gemeente de dienst af
te sluiten en de zegen te ontvangen.

Voor het rooster van de kindernevendienst klik hier