Kringwerk

Bijbel-Groei-Groep

We hopen in oktober gewoon weer te beginnen met de Bijbel-Groei-Groep op de bekende donderdagavond. Hoe zou je deze avonden nu kunnen typeren, vraagt u zich misschien af?

Dit zijn inhoudsvolle avonden, waarin we met elkaar nadenken over thema’s en Bijbelgedeeltes en dit toepassen op ons eigen leven. Er is dus veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om elkaar werkelijk te ontmoeten. En om zo ons geloof te bouwen en te versterken. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen en om er te zijn!

Vanuit vorig seizoen gaan we verder met het boekje: ‘Van kruis naar kroon, Bijbelstudies over vervolging en volharding. Maar als u nu nog nooit bent geweest, kunt u gewoon aanhaken en meedoen.

De volgende datums zijn voor de Bijbel-Groei-Groep vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’):

– 28 oktober 2021

– 25 november 2021

– 16 december 2021

– 27 januari 2022

– 24 februari 2022

– 24 maart 2022

– 21 april  2022

We beginnen deze Bijbel-Groei-Groep om 20:00 in ‘De Korenschoof’.

 

Bijbelgesprekskring

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de intentie om aankomend seizoen Bijbelgesprekskring te houden op de woensdagmiddag in De Korenschoof waar we elkaar fysiek ontmoeten. (U begrijpt dat dit nog kan veranderen, i.v.m. maatregelen die anders kunnen zijn, maar als dit zo is dan kunt u dit lezen in kerkblad ‘Voetius’)

Vorige jaar hebben we door middel van het digitaal houden van de Bijbelgesprekskring het boekje, ’In de kracht van de opstanding’ afgerond. We zullen dit jaar in de eerste bijeenkomst een nieuw boekje kiezen wat we aankomend seizoen gaan behandelen.

De volgende datums zijn voor de Bijbelgesprekskring vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’):

– 13 oktober 2021

– 10 november 2021

– 8 december 2021

– 12 januari 2022

– 9 februari 2022

– 16 maart 2022

– 13 april  2022

We beginnen deze Bijbelgesprekskring om 14:30 in ‘De Korenschoof’.