Kringwerk

Bijbel-Groei-Groep

Aankomend seizoen hopen we met elkaar weer Bijbel-Groei-Groep te houden op de bekende donderdagavond. Op deze avonden is er ruimte voor ontmoeting onderling en gezelligheid en we gaan met elkaar nadenken over een bepaald Bijbelgedeelte en dit toepassen op ons eigen leven. Er is dus veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om te leren van en met elkaar. Vorig jaar zijn we gestart met het boekje, Aan Tafel, Bijbelstudies over gesprekken met Jezus. Hier willen we nog 3 avonden mee vullen en de andere avonden zullen we thema’s bespreken die vanuit de groep naar voren komen. Al bent u vorig jaar niet geweest, u kunt zo meedoen, zonder dat u de rest van het boekje gevolgd hebt, dus dat is geen reden om niet te komen. Allen welkom!

De volgende datums zijn voor de Bijbel-Groei-Groep vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’)

 • 18 oktober 2018
 • 22 november 2018
 • 20 december 2018
 • 24 januari 2019
 • 21 februari 2019
 • 21 maart 2019
 • 25 april 2018

We beginnen deze Bijbel-Groei-Groep om 20:15 in de Korenschoof.

Bijbelgesprekskring

Ook aankomend seizoen zal er Bijbelgesprekskring gehouden worden in de Korenschoof. Op deze kring willen we verdergaan met het gekozen boekje van vorig jaar, Voorbeeldig Geloven, Bijbelstudies over Hebreeën 11. We zijn vorig jaar al verschillende personen langsgegaan: Abel, Henoch, Noach, Abraham en Isaak. Aankomend jaar hopen we nog stil te staan bij Jakob, Jozef, Mozes, Rachab en nog enkele anderen. U bent van harte welkom om met ons de Bijbel te openen en mee te doen. Ook al bent u vorig jaar niet geweest, u kunt zo meedoen omdat de personen toch ook op zichzelf staan. Dus ik hoop u voor het eerst, of weer te zien!

De volgende datums zijn voor de Bijbelgesprekskring vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’)

 • 4 oktober 2018 (donderdagmiddag)
 • 8 november 2018 (donderdagmiddag)
 • 6 december 2018 (donderdagmiddag)
 • 9 januari 2019 (woensdagmiddag)
 • 6 februari 2019 (woensdagmiddag)
 • 6 maart 2019 (woensdagmiddag)
 • 3 april 2019 (woensdagmiddag)
 • 1 mei 2019 (woensdagmiddag)

We beginnen deze Bijbelgesprekskring om 14:30 in de Korenschoof.