Kringwerk

Bijbel-Groei-Groep

Aankomend seizoen zal er de Bijbel-Groei-Groep weer zijn op de bekende donderdagavond. We hebben altijd inhoudsvolle avonden met elkaar, waarin we nadenken over thema’s en Bijbelgedeelte bespreken en dit toepassen op ons eigen leven. Er is daarnaast ook veel ruimte om met elkaar in gesprek te zijn en om naar elkaar te luisteren. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Vorig jaar hebben we gekozen om het boekje, Door God geleid, Bijbelstudies voor persoonlijke groei vanuit het leven van Jozef, geschreven door Anne-Marie van Briemen te behandelen. In dit boekje zijn nog 4 thema’s over die we aankomend seizoen gaan behandelen. Wanneer je vorig jaar niet mee hebt gedaan, kun je toch gewoon aansluiten.

De volgende datums zijn voor de Bijbel-Groei-Groep vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’):

 • 26 oktober 2023
 • 30 november 2023
 • 21 december 2023
 • 25 januari 2024
 • 29 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 18 april 2024

We beginnen deze Bijbel-Groei-Groep om 20:00 in ‘De Korenschoof’.

Bijbelgesprekskring

We hopen aankomend seizoen ook weer bij elkaar te komen. En verder te gaan rondom het boekje wat we vorig jaar gekozen hebben, Hoop in de crisis, Bijbelstudies over Jeremia geschreven door René van Loon. In dit boekje hebben we nog 4 thema’s over die we aankomend seizoen hopen te behandelen.

Wat is fijn om elkaar te kunnen ontmoeten en met elkaar de Bijbel te openen en gesprekken te hebben. Iedereen is welkom! Er ligt geen drempel, weet u dan hartelijk welkom!

De volgende datums zijn voor de Bijbelgesprekskring vastgesteld:

(dit is D.V. en indien in deze datums nog iets verandert, zult u dit kunnen lezen in kerkblad ‘Voetius’)

 • 11 oktober            2023
 • 8 november         2023
 • 6 december         2023
 • 10 januari              2024
 • 7 februari            2024
 • 6 maart               2024
 • 10 april                 2024

We beginnen deze Bijbelgesprekskring om 14:30 in ‘De Korenschoof’.